Motto

"Să trăieşti nu este suficient. Trebuie să ai soare, libertate şi o floricică" H. Ch. Andersen

marți, 19 iulie 2016

Tiparul bluzei chimono cu pavă - partea din faţă

Astăzi voi continua cu tiparul bluzei chimono cu pavă - partea din faţă.
Partea din faţă a tiparului se desenează ca şi partea din spate.
Pe coala de hârtie desenăm un unghi drept pe care îl însemnăm cu litera A. Se duc două linii, una orizontală spre stânga şi una verticală în jos, cu lungimi nedefinite.
Măsurile pentru desenarea tiparului sunt:
lăţime faţă        46 cm
lungime spate   43 cm
lungime faţă     47 cm
lungime pensă (din umar pana la bust)   30 cm        
grosime bust   102 cm
grosime talie    86 cm
grosime şolduri 108 cm
grosime gât       37 cm
lungime mânecă cu umăr 72 cm
grosime braț      33 cm
lungime umăr    15 cm
grosime mană    23 cm LINIILE AJUTĂTOARE: ca şi la tiparul spate avem nevoie de linii ajutătoare pentru construcția tiparului, acestea sunt:

Linia de lățime, din punctul A pe verticală în jos măsurăm 1/3 din lungimea spatelui plus 2 cm, şi notăm acest punct cu litera B;( Ex. 43 : 3 + 2 = 16,3 cm);
Linia de pensă, din punctul A se măsoară pe verticală în jos lungimea pensei şi se notează cu litera C. Ex. 30 cm
Linia de bust, din punctul A măsurăm 1/2 din lungimea spatelui plus 2 cm şi se notează cu litera D. (Ex. 43:2 +  2 = 23,5 cm);
Linia de talie, din punctul A se măsoară pe verticală în jos, lungimea bluzei în faţă şi se notează cu litera E.
Linia de lungime a bluzei, se măsoară pe verticala din A în jos, 14 cm din punctul E, şi se notează cu F.
Din toate aceste puncte, B,C,D,E şi F se trasează linii orizontale spre stânga, paralele cu orizontala din unghiul A.
După desenarea liniilor ajutătoare se trece la construcția tiparului.
Răscroitura gatului, din punctul A se măsoară atât pe verticala cât şi pe orizontală 1/6 din grosimea gâtului plus 1,5 cm şi se notează pe orizontală cu A1 şi pe verticală cu A2. Se unesc punctele A1 cu A2 cu o linie curbă, formând răscroitura gâtului.(Ex.37: 6 + 1,5 = 7,5 cm):
 deci: AA1=AA2 = 1/6 din  gr.gâtului + 1,5 cm;
Linia mijlocului feței, se întăreşte linia verticală A2 F.
Linia de umăr, din punctul A1 se măsoară spre stânga lungimea umărului minus 1,5 cm şi se notează cu litera A3.( Ex. 15 cm - 1,5 cm = 13,5 cm)
Se unesc punctele A1 cu A3 cu o linie uşoară. Pe linia de umăr din punctul A 1 se măsoară spre stânga 4 cm şi se notează punctul cu G. Se întăreşte linia A1 G. formând linia umărului până la pensă;
Pensa de pe umăr, se măsoară distanța AG minus 0,5 cm (Ex.  11,5 cm - 0,5 cm = 11 cm) şi se aplică pe linia de pensă din punctul C, deasupra linie de pensă cu 5 cm şi îl notăm cu litera G1. Adâncimea pensei va fi de 5 - 6 cm şi se aplică din punctul G spre A3, în linie oblică şi se notează cu G2. Se unesc punctele G cu G2 cu o linie dreaptă şi G2 cu G1 cu o linie oblică. Liniile vor avea aceeași lungime (vor fi egale ca lungime). Deci : GG2 = 5 cm si GG1 = G2G1 ( Ex. 25 cm).
Linia de subraţ, pe linia de bust din punctul D se măsoară 1/4 din grosimea bustului plus 3 cm şi punctul se notează cu litera D1, (Ex. 102 : 4 + 3 cm = 28,5 cm);
Linia de lungime a bluzei, se măsoară din punctul F 1/4 din grosimea şoldurilor plus 2 cm şi punctul se notează cu F1. Unim cu o linie ușoară punctele D1F1. cu o lungime nedefinită.(Ex.108: 4 + 2 = 29 cm).
Pe linia de talie se măsoară în interiorul tiparului 3 cm ( de la linia uşoară ( D1F1) şi se notează cu litera E1 deasupra liniei taliei cu 2 cm. Se unesc punctele E1 cu E cu o linie uşor curbată. formând linia de talie a tiparului. Din punctul E1 se măsoară pe linia uşoară în sus 14 - 15 cm ca şi la spate,şi se notează punctul cu D2. Se unesc punctele D2 cu E1 printr-o linie oblică şi E1 cu F2 cu o linie uşor curbată( E1 F2 va fi egala cu D1 E2 de la tiparul spate). Se formează astfel linia de subraţ. Prin urmare avem: DD1= 1/4 din gr.bust plus 2 cm şi FF1 = 1/4 din gr. soldurilor  plus 2 cm.
Linia de rotunjire din punctul D se aplică pe linia  de subraţ lungimea subrațului din tiparul de spate (C2D1E2) şi se notează cu F2. Se unesc punctele F2 cu F printr-o linie uşor curbată, paralelă cu linia taliei.
Pensa din talie, pe linia de talie din punctul E se măsoară 7 cm, se dă o adâncime pensei de 3 -4 cm, după cât este bustul de dezvoltat. Lungimea pensei este de 12 cm ca şi la spate ( de o parte şi  alta a liniei taliei). Vârfurile pensei trebuie să cadă la mijlocul adâncimii pensei pe linie dreaptă.
Linia de cusătură de pe mâneca. Din punctul D2 se desenează o linie punctată (sau ușoară) o linie prelungită din linia de subraț până la orizontala unghiului A. Pe acestă linie se măsoară din punctul D2, 1/2 din grosimea brațului plus 2,5 cm. (Ex. 33 : 2 + 2,5 cm= 19 cm) și se notează cu litera H. Se unesc G2 cu H printr-o linie oblică prelungită spre stânga, pe care se măsoară din punctul A1, lungimea totală a mâinii scăzând 5 -6 cm, ce reprezintă adâncimea pensei de umăr. (Ex. 72 cm -5 cm =67 cm.)
Se întăreşte distanţa G2A3, apoi se unesc A3 cu H1 printr-o linie oblică, plină şi rotunjită uşor în punctul A3, formând linia de umăr a mânecii.
D2 H = 1/2 gr. brațului + 2,5 cm
A1GG2HH1 = lungimea totală a mânecii = 72 cm.
Linia de lărgime a mânecii, din H pe linia de lungime a mânecii se așează rigla în formă de unghi drept şi se desenează o linie dreaptă (perpendiculară). Pe acestă linie se aplică 1/2 din grosimea mâinii plus 1 cm. H1H2 = 1/2 din gr. mâinii + 1 cm (Ex. 23: 2 + 1 = 17,5 cm).
Linia de tăietură pentru pavă, ca şi la spate se măsoară pe linia de lățime din punctul B, 1/2 din lățimea feței plus 2 cm şi se notează cu B1, scăzând adâncimea pensei.
BB1 = 1/2 din lățimea fetei + 2 cm - adâncimea pensei din talie ( Ex.46: 2 + 2 - 4 = 23 +2 - 4 = 21 cm).
D22 = 8 cm, D2D3= 2 cm. Se unesc B1 cu D2 printr-o linie oblică punctată prelungită în jos cu 2 cm şi se notează cu D3. Din punctul D2 se întărește în sus pe linia oblică o distanţă de 8 cm şi se notează cu B2.
Linia mânecii de la subraț, se unesc H2 cu D3 printr-o linie oblică plină pe care se aplică lungimea aceleași linii de la tiparul spate C3 G1. Se întăreşte şi linia de lungime unind punctele H1 şi H2 printr-o linie uşor curbată. H2D3 = C3G1  de la tipr spate.


PAVA 
  


Se desenează un romb, trasând o linie verticala întretăiată de una orizontală. Din punctul unde cele 2 linii se intersectează se măsoară pe linia verticală  în sus 5,5 cm, iar în jos 7 cm. Pe linia orizontală în dreapta cât şi în stânga se măsoară câte 5 cm. Se unesc aceste puncte între ele prin linii oblice, două câte două, egale.
luni, 18 iulie 2016

Tiparul bluzei chimono cu pavă - partea din spatePentru cele interesate voi explica modul de a construi tiparul bluzei chimono cu pavă.


Pentru desenarea tiparului avem nevoie de măsurile noastre sau ale persoanei pentru care dorim să confecționăm o astfel de bluză.

Pe lângă măsurile necesare executării tiparului clasic de bluză, mai sunt necesare şi măsuri ale mânecii.
Tiparul bluzei chimono se compune din trei părți:
- partea din spate cu mânecă;
- partea din faţă cu mânecă
- pavele.
Pentru executarea tiparului spate cu mânecă avem nevoie de următoarele măsuri:
- lungimea spatelui      45 cm                                        
- lățimea spatelui          47 cm
- grosimea bustului      102 cm
- grosimea taliei            86 cm
- grosimea soldurilor   108 cm
- grosimea gâtului          37 cm
Pentru mâneci:
- lungimea umărului       15 cm
- lungimea totală a mânecii de pe umăr la încheietura mâinii 72 cm
- grosimea brațului         33 cm
- grosimea încheieturii mâinii  23 cm

Pe coala de hârtie se desenează un  unghi drept în partea stângă pe care îl vom însemna cu litera A din care se vor trasa 2 linii, una orizontală spre stânga şi una verticală în jos cu lungimi nedefinite.
Pentru a construi tiparul spate al bluzei chimono avem nevoie de linii ajutătoare, pe care le vom construi în modul următor:
Linia de lățime, din punctul A pe verticală în jos vom măsura 1/3 din lungimea spatelui și punctul îl vom însemna cu litera B.(Ex. 45: 3 = 15 cm);
Linia de bust, din punctul A pe verticală în jos măsurăm 1/2 din lungimea spatelui + 1 cm şi se notează cu litera C. ( Ex.45 :2 + 1 = 23,5 cm);
Linia de taliei, din punctul A se măsoară pe verticală în jos lungimea spatelui până în taliei plus 2 cm, şi vom nota acest punct cu litera D.  (Ex.47 + 2= 49 cm);
Linia de lungime a bluzei, din punctul D ( de pe linia taliei) se coboară pe verticală cu 14 cm şi se va nota punctul cu litera E.
Din punctele B, C, D şi E se desenează linii orizontale spre stânga, paralele cu linia orizontală din unghiul A. Aceste linii se numesc linii de tipar şi sunt necesare pentru construirea tiparului spate al bluzei chimono.
Răscroitura gâtului. Din punctul A pe verticală în jos măsuram 2 cm şi notăm punctul cu A 1, iar pe orizontală din dreapta măsurăm 1/6 din din grosimea gâtului, cu 1 cm deasupra liniei  orizontale din punctul A şi îl vom nota cu litera A 2. (Ex. 37: 6 + 1 = 7 cm). Unim punctele A 1 cu A 2 cu o linie  uşor curbată, ce va forma răscroitura gâtului.
Linia de mijloc a spatelui se formează întărind linia  A - E, verticala din din unghiul A până în punctul E.
Linia de umăr, din punctul A 2 se măsoară pe orizontala din punctul A spre dreapta lungimea umărului plus 3 cm şi se notează cu A 3, mai jos cu 3,5 cm de orizontala din unghiul A.(Ex. 15 + 3 = 18 cm). Unim puntul A 2 cu punctul A 3 cu o linie oblică, cu o lungime nedefinită.
Pensa de umăr, la o distanță de 6 cm din punctul A 2  se desenează o pensă adâncă de 1,5 cm și lunga de 6 -7 cm.  A 2 A 3 = 18 cm.
Linia de subraț, pe linia de bust din punctul C se măsoară 1/4 din grosimea bustului plus 2 cm şi se notează punctul cu litera C 1.(Ex.102: 4 + 2 cm= 27,5 cm).
Pe linia  de lungime a bluzei din punctul E se măsoară pe orizontală spre dreapta 1/4 din grosimea șoldurilor şi se notează punctul cu litera E 1.( Ex.108 : 4 = 27 cm).
Se unesc punctele  C 1 cu E 1 cu o linie verticală ușoară.
Pe linia taliei din punctul D, se măsoară spre stânga 2 cm şi se notează cu litera D 1. Din acest punct se măsoară pe linia verticala ușoară în sus, de 14 - 15 cm ( lungimea subrațului) şi se notează cu C 2. Se unește C 2 cu D 1 cu o linie mai groasă, oblică, şi D 1 cu E 1 cu o linie uşor curbată. formând linia subrațului. Vom avea :
C C 1 = 1/4 gr.bust+2 cm
E E1 = 1/4 gr.sold
D 1 C 2 = 15 cm
Linia de rotunjire a bluzei (la tiv) , pe linia din punctul E se ridica 1/2 cm din puntul E 1, se notează cu E 2, se unesc punctele E cu E 2 cu o linie ușor curbată.
Pensa din talie pe linia de talie din punctul D se măsoară 6 cm spre dreapta, se dă o adâncime de 2 cm, iar lungimea pensei  în sus şi în jos de linia taliei este de câte 12 cm, vârfurile pensei să fie la o distanta de 7 cm de linia de mijloc a spatelui încât mijlocul pensei să fie o linie dreaptă.
Linia cusăturii de pe mâneca, din punctul C 2 se prelungește linia D 1 C 2 până la linia orizontală din A. Pe acestă linie din puntul C 2 se măsoară 1/2 din grosimea brațului plus 3,5 cm şi se notează cu litera F. Se unesc punctele A 2 cu F printr-o linie oblică ușoară spre dreapta. Pe această linie se măsoară din punctul A 2 lungimea totală a mânecii  de pe umăr scăzând 2 cm adâncitura pensei de pe umăr şi se notează cu litera G. (Ex. 72 - 2 = 70 cm) .Se unesc A 3 cu G printr-o linie oblică plină rotunjind-o ușor în A 3 și se formează linia cusăturii de pe umăr a mânecii. Deci C 2 F = 1/2  gr. brațului + 3.5 cm.
A 2 A 3 G = lungimea totală a mânecii - adâncimea pensei ( 70 cm).
Linia de lungime a mânecii. Din punctul G se trasează o linie dreaptă ce formează un unghi drept cu linia din A 3 G. Pe această linie se măsoară 1/2 din grosimea mâinii plus 1 cm si se notează cu G 1 și se coborât cu 1/2 cm de linie.Se unesc punctele G 1 cu g cu o linie ușor rotunjită în afara tiparului. Deci G G 1 = 1/2 din gr. mâinii + 1 cm.
Linia de tăietură a pavei, pe linia de lățime din punctul B se măsoară 1/2 din lățimea spatelui plus 2 cm și se fixează punctul B 1. Se unesc punctele B 1 cu C 2,  print-o linie subțire, prelungită în jos din punctul C 2 cu 2 cm, și se notează cu C 3. Din puntul C 2 se întăreşte aceasta linie de o distanta de 8 cm în sus și se fixează punctul B 2.
Deci  B B 1 =1/2 din lățimea spatelui + 2 cm
C2 C3 = 8 cm
C2 C3 = 2 cm
Linia mânecii de sub braț se formează unind punctele C 3 cu G 1 printr-o linie oblică întărită.

duminică, 17 iulie 2016

Supă cremă de legume - însoţită de crutoane aromate

Nimic nou, toate gospodinele știu să facă o supă cremă de legume. Dar poate încercați şi rețeta mea. Iată ce legume am pus: 2 morcovi, 2 rădăcini de pătrunjel , 2 de păstârnac, o țelină potrivită, o sfeclă  roșie mijlocie, 2 dovlecei,  o gulie, 2 cepe, un cartof mai mare, 2 - 3 roşii, un ardei gras galben, un adei roşu capia, 3 căței de usturoi, ulei, cimbru, rozmarin, piper și sare.
Pătrunjel verde tocat pentru aromatizare.

Toate legumele se curăţă, se spală sub jet de apă rece și se taie în cuburi de mărime potrivită. În oala de supă se adaugă 3 linguri de ulei în care se vor căli toate legumele.  Când s-au înmuiat bine se adaugă 2 litri de apă fierbinte. Se continuă fierberea până când toate legumele sunt bine fierte.
Se scurg de zeamă, se pasează foarte bine  cu blenderul. Se subțiază crema de legume cu supa rezultată din fierberea lor, până la consistența dorită. Se  mai fierbe 1- 2 minute, se potrivește de sare, se  pune pătrunjelul verde  şi se oprește focul. 

 Supa se servește cu crutoane aromatizate. Se filează pâinea mai veche, se taie în cuburi de mărime potrivită. 3 căței de usturoi  o legătură de pătrunjel verde, 2 linguri de ulei de măsline și sare,  se toaca în blender până obținem o pastă pe care o turnăm peste cuburile de pâine. Se amestecă bine ca toate bucățelele de pâine să fie îmbibate cu acest amestec, Se așează pâinea într-o tavă tapetată cu hârtie de copt şi se introduce tava la cuptor. Se coc aproximativ 20 de minute până se rumenesc frumos.

sâmbătă, 16 iulie 2016

Clătite cu suc de morcovi


Morcovul, legumă rădăcinoasă, cultivată de mii de ani, este originară din Asia Centrală şi de Est, s-a răspândit foarte repede şi în regiunea mediteraneană. Printre cei mai mari cultivatori de morcovi se numără China, SUA, Rusia, Franța, Anglia, Polonia şi Japonia.

Morcovul conține săruri minerale: fosfor, calciu, magneaziu, potasiu, sodiu şi cupru.
- beta-caroten în cantități mari, pe care organismul îl transformă în vitaminele: A, C,  vitaminele din grupa B, zaharuri, dextroză şi levuloză.
Diabeticii trebuie să consume morcovi cu moderație.
Morcovul este folositor mucoasei gastrice şi celei intestinale, stimulează diureza, secrețiile gastrice şi este eficient în tratarea unor forme de dizenterie. De asemenea în urma unor studii privind relația dintre apariția unor forme de cancere şi consumul ridicat de morcovi, s-a demonstrat o reducere a riscului îmbolnăvirii cu acestă maladie.
Inspirată de un documentar vizionat pe TV 5 - France, despre cultivatorii de morcovi unde erau prezentate şi unele rețete care aveau ca legumă de bază morcovul, am făcut "Clătite cu suc de morcovi".
Vi le recomand,  întrucât sunt forte gustoase dar mai ales le recomand celor care au intoleranță la lactoză (zahărul din lapte)  sau celor care au hipersensibilitate de tip imuno- alergică a organismului la proteinele care provin din laptele de vacă (alergie la laptele de vacă).

 Dar iata reţeta;

1,5 kg morcovi ( 400 ml suc de morcovi), 3 ouă, o cana de făină ( cana de 250 ml), 3 linguri cu ulei sau unt, un praf de sare.
Dulceață sau gem după preferință; brânză de vaci cu smântână etc.


Se curăţă morcovii se spală cu apă rece şi se storc în storcătorul de fructe. Făina se pune într-un castron, se adaugă ouăle, sarea şi se amestecă cu telul turnând puţin câte puţin sucul de morcovi având grijă să nu se facă cocoloaşe. Se adaugă uleiul sau untul topit. Se amestecă şi se lasă 15 minute să se odihnească. În continuare se coc clătitele ca şi cele cu lapte, în tigaia de clătite.
 Se servesc umplute cu dulceață, gem , brânză dulce sau sărată de vacă,  cu smântână.
De asemenea cu diverse umpluturi sărate ca aperitive (umpluturi de ciuperci, pește, carne, ficat, varză, etc.)
Folosind o tigaie cu dimensiunea de 22 cm mi-au ieșit 9 clătite.
joi, 7 iulie 2016

Dantelă croşetată în formă de V - pentru bluze

O dantelă interesantă ce poate fi aplicată la o bluză sau rochie din pânză topită.


Model final faţa modelului
Model final dosul modelului

Dantela poate fi croşetată folosind ață subțire sau mai groasă în funcţie de grosimea pânzei. De asemenea culoarea aței poate fi albă sau colorată în armonie cu materialul.


fig.1

Se începe cu un inel croşetat din 20 de ochiuri închis cu picior alunecat, în continuare lucrându-se 3 ochiuri de lanț  şi se întoarce lucrul.(fig.1).


R.1. Pe inel se vor croșeta 19 piciorușe înalte (sau lungi) şi lanț de 3 ochiuri + 1 ochi ce va reprezenta separarea între piciorușe, se întoarce lucrul;
R.1R.2. 19 piciorușe înalte despărțite de câte un ochi de lanț, se termină rândul cu lanț de 3 ochiuri + 2 ochi de lanț ce reprezintă separarea piciorușelor din R. următor, se întoarce lucrul.
R.2

R.2
R.3. 19 piciorușe înalte, separate de câte 2 ochiuri de lanț.  Acestea se vor croșeta în modul următor: se pune un jeteu pe croșetă, se introduce vârful croşetei prin spatele piciorului înalt din rândul anterior, se trage firul prin spatele piciorușului şi se lucrează piciorușul înalt. Ultimul picioruș înalt se prinde în al 3-lea ochi al buclei din rândul anterior. Se încheie  cu un lanț de 10 ochiuri, se intoarce lucrul;

R.3
R.3
R.3
R.4. Lanțul de 10 ochiuri se prinde in al 2-lea spațiu liber din rândul anterior cu picioruș simplu, lanț de 8 ochiuri, un spațiu liber, prins cu picioruș simplu, lanț de 8 ochiuri,un spațiu liber, prins cu picioruș simplu, lanț de 8 ochiuri, un spațiu liber, prins cu  picioruș simplu, lanț de 10 ochiuri, 3 spaţii libere,prins cu  picioruș simplu;  se repetă; lanț de 8 ochiuri, un spațiu liber, picioruș simplu, lanț de 8 ochiuri, un spațiu liber picioruș simplu, lanț de 8 ochiuri,un spațiu liber, picioruș simplu, lanț de 7 ochiuri, un picioruș înalt prins in al 3 lea ochi de la baza  arcului  de 10 ochiuri din rândul anterior. Se termină rândul cu lanț de 3 ochiuri se întoarce lucrul.
Pe acest rand vom avea 4 arcade de 8 ochiuri, o arcadă de 10 ochiuri şi 4 arcade de 8 ochiuri.

R.4
R4
R.4.
R.5 Pe prima arcadă se vor croșeta 9 piciorușe înalte (pe arcada vor fi 10 piciorușe înalte) prinse în arcada următoare cu picioruș simplu, lanț de 8 ochiuri prins in arcada următoare cu picioruș simplu, lanț de 8 ochiuri prins în arcada următoare cu picioruș simplu, 20 de piciorușe înalte (lungi) in arcada mare de 10 ochiuri, prinse cu picioruș simplu în arcada următoare, lanț de 8 ochiuri prins cu picioruș simplu în arcada următoare, lanț de 8 ochiuri prins cu picioruș simplu în arcada următoare, 10 piciorușe înalte, ultimul picioruș se prinde în al treilea ochi din arcada  din R.4., se continuă cu  lanț 3 + 1 ochi şi se întoarce  lucrul;,

R.5.
R.5

R.6.  9 piciorușe înalte despărțite de câte un ochi de lanț, între piciorușele din rândul anterior, prinse cu picioruș simplu în prima arcada, lanț de 8 ochiuri prins cu picioruș simplu în următoarea arcadă, 20 de piciorușe înalte  separate de câte un ochi de lanț. prins cu picioruș simplu în următoarea arcadă, lanț de 8 ochiuri prins a a 2-a arcadă cu picioruș simplu, 10 piciorușe înalte separate de câțe un ochi de lanț, ultimul se prinde in al 3-lea ochi din  ultimul picioruș din rândul anterior, se continuă cu 3 ochi de lanț + 2 ochiuri pentru separație;

R.6
R.7. 9 piciorușe înalte  separate de 2 ochiuri de lanț, lucrate cala rândul  2 ochiri de lanț prinse cu picioruș simplu în următoarea arcadă, 2 ochiuri de lanț. 20 de piciorușe înalte  separate de 2 ochiuri de lanț, lucrate ca la rândul 3, 2 ochiuri de lanț prinse cu picioruș simplu în următoarea arcadă, 2 ochi de lanț, 10 piciorușe înalte separate de 2 ochi de lanț, lucrate ca la rândul 3,ultimul picioruș se prinde în al 3-lea ochi din rândul anterior. se  continuă cu 3 ochi de lanț + 7 ochiuri de lanț şi se întoarce lucrul;

R.7.
fig.1
R.8. Se prinde lanțul de 3+7 în a 2-a arcadă cu picioruș simplu, se vor lucra 3 grupe de lanțuri de câte 8 ochiuri lăsând câte un spațiu între ele (vezi fig.1).vom avea 4 arcade cu spațiu între ele.Se continuă cu lanț de 10 ochiuri ce se prind în al 2-lea spațiu din rândul anterior cu picioruș simplu (vezi fig .2)

fig.2
fig.3
se continua cu 3 grupe arcuri, formate din lanțuri de 8 ochiuri şi despărțite de câte un spațiu din rândul anterior, prinse cu piciorușe simple,(vezi fig.3): în continuare lanț de 10 ochiuri prins in al 4 lea spațiu liber din rândul anterior cu prins cu picior simplu, (vezi fig.4),  3 grupe arcuri din lanțuri de 8 ochiuri despărțite de câțe un spațiu din rândul anterior (vezi fig,5).fig.4
       
fig.5
fig.6 dosul modelului
fig.6 faţa modelului
se continuă cu lanț de 10 ochiuri prins cu pic simplu in al 2-lea spațiu liber,trei grupe de arcuri de câte 8 ochiuri prinse cu picioruș simplu separate de câte un spațiu liber din rândul anterior şi un arc din 7 ochiuri prinse in al -3 -lea ochi din arcul rândului 7.. (Vezi fig.6.)

Fig.7
Pe acest rand vom avea 5 arcade  de câte 10 ochiuri(vezi fig.7.)
Se termină rândul 8 cu lanț de 3 ochiuri şi se întoarce lucrul;

R.9. În arcada de 10 ochiuri se vor lucra 9 piciorușe înalte prinse în următoarea arcadă cu picioruș simplu și vom avea 10 piciorușe lungi pe arcada, lanț de 8 ochiuri prins cu picioruș simplu in arcada următoare, lanț de 8 ochiuri prins cu picioruș simplu în următoarea arcadă, 10 piciorușe înalte lucrate în lanțul de 10 ochiuri din rândul anterior. prinse cu picioruș simplu in arcada următoare,(vezi fig.8) lanț de 8 ochiuri prins cu picioruș simplu in următoarea arcada, lanț de 8 ochiuri prins cu picioruș simplu in următoarea arcada, 20 de piciorușe înalte in arcada de 10 ochiuri prinse cu picioruș simplu în arcada următoare,(vezi fig.9) și se repetă in sens invers, lanț de 8 ochiuri prins cu picioruș simplu in arcada următoare, lanț de 8  ochiuri prins cu picioruș simplu în arcada următoare, 10 piciorușe lungi in arcada de 10 ochiuri prinse cu picioruș simplu în arcada următoare, lanț de 8 ochiuri prins cu picioruș simplu în arcada următoare, lanț de 8 ochiuri prins cu piciorus simplu in arcada următoare,10 piciorușe lungi 
9 piciorușe lungi prinse cu piciorus lung in al treilea ochi din arcada R.8.(vezi fig.10)
fig.8
fig.9

fig.10 final model