Motto

"Să trăieşti nu este suficient. Trebuie să ai soare, libertate şi o floricică" H. Ch. Andersen

marți, 19 iulie 2016

Tiparul bluzei chimono cu pavă - partea din faţă

Astăzi voi continua cu tiparul bluzei chimono cu pavă - partea din faţă.
Partea din faţă a tiparului se desenează ca şi partea din spate.
Pe coala de hârtie desenăm un unghi drept pe care îl însemnăm cu litera A. Se duc două linii, una orizontală spre stânga şi una verticală în jos, cu lungimi nedefinite.
Măsurile pentru desenarea tiparului sunt:
lăţime faţă        46 cm
lungime spate   43 cm
lungime faţă     47 cm
lungime pensă (din umar pana la bust)   30 cm        
grosime bust   102 cm
grosime talie    86 cm
grosime şolduri 108 cm
grosime gât       37 cm
lungime mânecă cu umăr 72 cm
grosime braț      33 cm
lungime umăr    15 cm
grosime mană    23 cm LINIILE AJUTĂTOARE: ca şi la tiparul spate avem nevoie de linii ajutătoare pentru construcția tiparului, acestea sunt:

Linia de lățime, din punctul A pe verticală în jos măsurăm 1/3 din lungimea spatelui plus 2 cm, şi notăm acest punct cu litera B;( Ex. 43 : 3 + 2 = 16,3 cm);
Linia de pensă, din punctul A se măsoară pe verticală în jos lungimea pensei şi se notează cu litera C. Ex. 30 cm
Linia de bust, din punctul A măsurăm 1/2 din lungimea spatelui plus 2 cm şi se notează cu litera D. (Ex. 43:2 +  2 = 23,5 cm);
Linia de talie, din punctul A se măsoară pe verticală în jos, lungimea bluzei în faţă şi se notează cu litera E.
Linia de lungime a bluzei, se măsoară pe verticala din A în jos, 14 cm din punctul E, şi se notează cu F.
Din toate aceste puncte, B,C,D,E şi F se trasează linii orizontale spre stânga, paralele cu orizontala din unghiul A.
După desenarea liniilor ajutătoare se trece la construcția tiparului.
Răscroitura gatului, din punctul A se măsoară atât pe verticala cât şi pe orizontală 1/6 din grosimea gâtului plus 1,5 cm şi se notează pe orizontală cu A1 şi pe verticală cu A2. Se unesc punctele A1 cu A2 cu o linie curbă, formând răscroitura gâtului.(Ex.37: 6 + 1,5 = 7,5 cm):
 deci: AA1=AA2 = 1/6 din  gr.gâtului + 1,5 cm;
Linia mijlocului feței, se întăreşte linia verticală A2 F.
Linia de umăr, din punctul A1 se măsoară spre stânga lungimea umărului minus 1,5 cm şi se notează cu litera A3.( Ex. 15 cm - 1,5 cm = 13,5 cm)
Se unesc punctele A1 cu A3 cu o linie uşoară. Pe linia de umăr din punctul A 1 se măsoară spre stânga 4 cm şi se notează punctul cu G. Se întăreşte linia A1 G. formând linia umărului până la pensă;
Pensa de pe umăr, se măsoară distanța AG minus 0,5 cm (Ex.  11,5 cm - 0,5 cm = 11 cm) şi se aplică pe linia de pensă din punctul C, deasupra linie de pensă cu 5 cm şi îl notăm cu litera G1. Adâncimea pensei va fi de 5 - 6 cm şi se aplică din punctul G spre A3, în linie oblică şi se notează cu G2. Se unesc punctele G cu G2 cu o linie dreaptă şi G2 cu G1 cu o linie oblică. Liniile vor avea aceeași lungime (vor fi egale ca lungime). Deci : GG2 = 5 cm si GG1 = G2G1 ( Ex. 25 cm).
Linia de subraţ, pe linia de bust din punctul D se măsoară 1/4 din grosimea bustului plus 3 cm şi punctul se notează cu litera D1, (Ex. 102 : 4 + 3 cm = 28,5 cm);
Linia de lungime a bluzei, se măsoară din punctul F 1/4 din grosimea şoldurilor plus 2 cm şi punctul se notează cu F1. Unim cu o linie ușoară punctele D1F1. cu o lungime nedefinită.(Ex.108: 4 + 2 = 29 cm).
Pe linia de talie se măsoară în interiorul tiparului 3 cm ( de la linia uşoară ( D1F1) şi se notează cu litera E1 deasupra liniei taliei cu 2 cm. Se unesc punctele E1 cu E cu o linie uşor curbată. formând linia de talie a tiparului. Din punctul E1 se măsoară pe linia uşoară în sus 14 - 15 cm ca şi la spate,şi se notează punctul cu D2. Se unesc punctele D2 cu E1 printr-o linie oblică şi E1 cu F2 cu o linie uşor curbată( E1 F2 va fi egala cu D1 E2 de la tiparul spate). Se formează astfel linia de subraţ. Prin urmare avem: DD1= 1/4 din gr.bust plus 2 cm şi FF1 = 1/4 din gr. soldurilor  plus 2 cm.
Linia de rotunjire din punctul D se aplică pe linia  de subraţ lungimea subrațului din tiparul de spate (C2D1E2) şi se notează cu F2. Se unesc punctele F2 cu F printr-o linie uşor curbată, paralelă cu linia taliei.
Pensa din talie, pe linia de talie din punctul E se măsoară 7 cm, se dă o adâncime pensei de 3 -4 cm, după cât este bustul de dezvoltat. Lungimea pensei este de 12 cm ca şi la spate ( de o parte şi  alta a liniei taliei). Vârfurile pensei trebuie să cadă la mijlocul adâncimii pensei pe linie dreaptă.
Linia de cusătură de pe mâneca. Din punctul D2 se desenează o linie punctată (sau ușoară) o linie prelungită din linia de subraț până la orizontala unghiului A. Pe acestă linie se măsoară din punctul D2, 1/2 din grosimea brațului plus 2,5 cm. (Ex. 33 : 2 + 2,5 cm= 19 cm) și se notează cu litera H. Se unesc G2 cu H printr-o linie oblică prelungită spre stânga, pe care se măsoară din punctul A1, lungimea totală a mâinii scăzând 5 -6 cm, ce reprezintă adâncimea pensei de umăr. (Ex. 72 cm -5 cm =67 cm.)
Se întăreşte distanţa G2A3, apoi se unesc A3 cu H1 printr-o linie oblică, plină şi rotunjită uşor în punctul A3, formând linia de umăr a mânecii.
D2 H = 1/2 gr. brațului + 2,5 cm
A1GG2HH1 = lungimea totală a mânecii = 72 cm.
Linia de lărgime a mânecii, din H pe linia de lungime a mânecii se așează rigla în formă de unghi drept şi se desenează o linie dreaptă (perpendiculară). Pe acestă linie se aplică 1/2 din grosimea mâinii plus 1 cm. H1H2 = 1/2 din gr. mâinii + 1 cm (Ex. 23: 2 + 1 = 17,5 cm).
Linia de tăietură pentru pavă, ca şi la spate se măsoară pe linia de lățime din punctul B, 1/2 din lățimea feței plus 2 cm şi se notează cu B1, scăzând adâncimea pensei.
BB1 = 1/2 din lățimea fetei + 2 cm - adâncimea pensei din talie ( Ex.46: 2 + 2 - 4 = 23 +2 - 4 = 21 cm).
D22 = 8 cm, D2D3= 2 cm. Se unesc B1 cu D2 printr-o linie oblică punctată prelungită în jos cu 2 cm şi se notează cu D3. Din punctul D2 se întărește în sus pe linia oblică o distanţă de 8 cm şi se notează cu B2.
Linia mânecii de la subraț, se unesc H2 cu D3 printr-o linie oblică plină pe care se aplică lungimea aceleași linii de la tiparul spate C3 G1. Se întăreşte şi linia de lungime unind punctele H1 şi H2 printr-o linie uşor curbată. H2D3 = C3G1  de la tipr spate.


PAVA 
  


Se desenează un romb, trasând o linie verticala întretăiată de una orizontală. Din punctul unde cele 2 linii se intersectează se măsoară pe linia verticală  în sus 5,5 cm, iar în jos 7 cm. Pe linia orizontală în dreapta cât şi în stânga se măsoară câte 5 cm. Se unesc aceste puncte între ele prin linii oblice, două câte două, egale.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu