Motto

"Să trăieşti nu este suficient. Trebuie să ai soare, libertate şi o floricică" H. Ch. Andersen

sâmbătă, 1 noiembrie 2014

Tiparul pentru fața bluzei cu pensă pe umăr

Pentru construirea şi desenarea tiparului pentru faţa bluzei avem nevoie de o coală de hârtie mare de ambalaj pe care vom trasa o linie verticală şi una orizontală formând un unghi drept, pe care îl vom nota cu litera A, în partea dreaptă a hârtiei.
 Desenăm linia verticală de  circa 60 cm şi cea orizontală de aproximativ 30 cm. În cadrul celor două linii vom desena liniile ajutătoare pe baza cărora vom desena tiparul.

Prima linie ajutătoare- ca şi la tiparul pentru spate, aceasta este linia de grosime a taliei. Din punctul A, pe linia verticală, vom măsura lungimea feţei până în talie din care vom scădea răscroitura gâtului de pe tiparul de spate (atâţia cm cât se găsesc pe linia orizontală din punctul A până la răscroitura gâtului), măsuraţi cu centimetrul pe tiparul de spate al bluzei această distanţă şi o scădeți din lungimea feţei: de exemplu dacă lungimea feţei este 5o cm - 8 cm = 42 cm.
A doua linie ajutătoare este linia şoldului, linia pe care vom aplica grosimea şoldului care va fi totodată lungimea tiparului bluzei. Din punctul B măsurăm lungimea din taliepână în punctul cel mai dezvoltat al şoldului ca și la tiparul de spate și însemnâm punctul cu litera C.
Verticala ABC reprezintă mijlocul feţei bluzei.
Pensa din talie: din punctul B măsurăm  pe linia punctată, 7 cm - 9 cm şi  însemnăm locul cu un punct. Această măsură variază de la 7 la 9, în raport de grosimea taliei. Vârful pensei în direcţia şoldului, îl stabilim măsurând 8cm - 10 cm din punctul C spre stânga pe orizontală, tot în funcţie de grosimea şoldurilor şi notăm locul cu un punct. Vârful pensei de sus îl stabilim măsurând din punctul B în sus 9 - 11 cm la distanţă de 8 - 10 cm de verticala AC şi însemnăm locul cu un punct. Unim cele 3 puncte. Adâncimea pensei este de 3 cm, pe care îi măsurăm pe linia punctată din punctul B. Unim  şi aceste puncte şi astfel am construit pensa. În cazul că avem o talie mai subţire în raport cu grosimea bustului şi cere o pensă mai adâncă, construim 2 pense de câte 2 - 3 cm la o distanţă de de 3 - 4 cm una de alta.
Linia de subraţ: uneşte tiparul de faţă cu tiparul de spate de la subsuoară la șold. Această linie se construieşte ca şi la spate, aplicând măsurile de grosime. Partea din faţă a bluzei trebuie să fie mai largă cu 2 cm faţă de spate ( la o jumătate de tipar), aşa cum se face tiparul.
 Pe linia şoldului   măsurăm  din punctul C spre stînga pe linia punctată 1/4 din grosimea soldului plus 3 cm, notăm locul cu un punct.
Pe linia B măsurăm 1/4 din grosimea taliei, plus 3 cm pentru lărgime şi încă 3 cm care reprezintă adâncimea pensei, şi însemnăm cu un punct.
Măsura de grosime a bustului o aplicăm ca şi la spate, cu 4 - 6 cm  mai sus de vârful pensei. În acestă direcţie măsurăm de la verticala AB spre stânga 1/4 din grosimea bustului plus 3 cm şi însemnăm locul cu un punct. Având aceste puncte  în stânga liniei verticale AC, le unim întărind linia. Pe această linie  de subraţ, aplicăm din talie în sus lungimea subraţului  şi însemnăm cu un punct, care indică şi înălţimea subraţului.
Răscroitura gâtului o desenăm măsurînd din punctul A spre stânga  1/6 din grosimea gâtului plus 3 cm şi însemnăm locul cu un punct. Tot din punctul A măsurăm în jos pe linia verticala AC, 1/6 din grosimea gâtului plus 3 cm şi însemnăm locul cu un punct. Unim cele două puncte cu o linie rotunjită- vezi tiparul.
Linia umărului. Înainte de a construi linia umărului, desenăm  o linie punctată ajutătoare nelimitată, care începe la 4 cm mai jos de orizontala A, de la răscroitura gâtului spre stânga. Această linie ajutătoare va indica înălţimea umărului. Ca să construim linia umărului,  desenăm din punctul de sus  de la răscroitura gâtului, spre stânga, o linie oblică, care se întâlneşte cu linia punctată şi este egală cu lungimea umărului tiparului de spate, minus 1 cm, deoarece umărul feţei este mai mic cu 1 cm decât cel al spatelui; când unim faţa cu spatele bluzei, umărul din spate  se susţine (încrețit ușor) pe cel din faţă. Numărul de centimetri, care reprezintă lungimea umărului din spate minus 1 cm, trebuie să se încadreze exact între răscroitura gîtului şi linia punctată de înălţime a umărului.
Pensa umărului: Construim pensa măsurând pe linia oblică de umăr, de la răscroitura gâtului spre stânga 2 - 4 cm (variază în funcţie de conformaţia noastră. adică de poziţia bustului). Din  punctul stabilit trasăm o linie verticală paralelă cu verticala AB, pe o lungime de 20-25-30 cm.
Și această distanţă este în funcţie de conformaţia bustului. Se iau 30 cm în cazul unui bust lăsat şi 20 - 25 cm, în cazul unui bust bine proporţionat. Aceasta  măsura de lungime a pensei se aplică de la umăr în jos, pe linia pensei.
Însemnăm locul de lungime al pensei cu un punct, care va indica vârful pensei, şi unim punctul de lângă gât al pensei cu punctul ei de  vârf, printr-o linie dreaptă. Adâncimea pensei va fi de 8 - 12 cm, în funcţie de mărimea bustului. Măsura  de adâncime a pensei se aplică pe linia umărului, de la punctul de pensă înspre stânga şi însemnăm locul cu un punct. Unim apoi punctul de vârf al pensei cu punctul de adâncime al pensei, printr-o linie oblică plină care o prelungim cu circa 1 cm, în afara liniei umărului. Liniile pensei, cea dreaptă şi cea oblică trebuie sa fie egale între ele, şi de obicei linia oblică se ridică, după cum s-a spus, cu circa 1 cm deasupra liniei umărului, unde însemnăm locul cu un punct.
Întrucât adâncimea pensei cuprinde mai mult de jumătate din lungimea umărului, iar prin închiderea pensei (adică prin cusătura celor două laturi ale pensei) rămâne umărul de numai câţiva centimetri, este necesar să completăm linia umărului. Această completare se face aşezând linia în unghi drept pe linia oblică de pensă, în punctul de înălţime al pensei şi desenăm o linie, de la punctul de înălţime al pensei , de pe linia oblică a umărului, spre stânga. Pe această linie completăm umărul în felul următor: pe noua linie de umăr, aplicăm lungimea umărului din  faţă din care scădem însă, distanţa dintre răscroitura gâtului până la linia dreaptă a pensei.
Răscroitura braţului reprezintă linia pe care  se aplică mâneca, de la umăr spre faţă. Această linie o desenăm unind punctul din stânga, de înălţime a umărului, cu punctul de înălţime a liniei de subraţ, printr-o linie care pe 1/3 din lungimea ei, va fi aproape paralelă cu linia oblică de pensă, iar de aici se rotunjeşte până  la punctul de înălţime a subraţului.
Linia de rotunjire a bluzei, care este linia ei de lungime, o desenăm ridicându-ne de la orizontala punctului C (linia de şold) cu 1 cm în direcţia liniei de subraţ, însemnând locul cu un punct, din care ducem o linie uşor pierdută pe linia orizontală de lungime a bluzei
.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu